Menu
Człowiek, który nie czyta dobrych książek, w niczym nie jest lepszy od tego, który w ogóle nie umie czytać

Mark Twain

Nota prawna

Administratorem niniejszego Serwisu jest Wydawnictwo Azyl (dalej: Wydawnictwo).

Wszelkie prawa — w tym autorskie prawa majątkowe — do materiałów publikowanych w Serwisie przysługują Wydawnictwu. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania tych materiałów dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Wszelkie nazwy własne umieszczone w Serwisie stanowią prawnie chronione znaki handlowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Wydawnictwa.

Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Wszelkie komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie, przekazane przez użytkownika nie będą traktowane jako poufne. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w Serwisie bez jego gody lub które nie są przez niego opracowane.

Wydawnictwo informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Wydawnictwo i w związku z tym Wydawnictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Patroni medialni

  • lubimyczytac.pl
  • rynek-ksiazki.pl
  • efantastyka.pl
  • bookgeek.pl
  • www.cogito.com.pl
  • gildia.pl
  • recenzjum.pl