Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player
Menu
Człowiek, który nie czyta dobrych książek, w niczym nie jest lepszy od tego, który w ogóle nie umie czytać

Mark Twain

REGULAMIN SKLEPU WYDAWNICTWA AZYL

I. OGÓLNE INFORMACJE O SKLEPIE

 1. Sklep internetowy (dalej: Sklep), działający pod adresem www.wydawnictwoazyl.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Azyl pełna nazwa prawna Kancelaria Paweł Dymlang Doradztwo Podatkowe (dalej: Wydawnictwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjna 80C m.12, 03-290 Warszawa, NIP 8661482158, REGON 142884463.
 2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Dane kontaktowe:
  Wydawnictwo Azyl
  ul. Geodezyjna 80 C m.12
  03-290 Warszawa 
  NIP 8661482158 
  REGON 142884463

II. REJESTRACJA

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Wydawnictwa zgodnie z opisem zawartym na tej stronie.
 2. Mogą Państwo także zalogować się na stronie Wydawnictwa jako zarejestrowani użytkownicy. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wydawnictwo. Sklep w takiej sytuacji będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto użytkownika.
 3. Na podstawie danych z formularza zamówienia wystawimy fakturę VAT i dostarczymy zamówione towary pod wskazany przez Państwa adres.
 4. Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz. Zmiana danych wymaga ich aktualizacji.

III. ZASADY ZAKUPÓW I PŁATNOŚCI

 1. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wybrany produkt można od razu umieścić w koszyku lub najpierw zapoznać się z jego szczegółowym opisem, zawartym na stronie Wydawnictwa i następnie zdecydować o zakupie.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa.
 4. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk".
 5. Cena towaru – wskazana w jego opisie na stronie Wydawnictwa –  staje się dla Państwa wiążąca w chwili złożenia zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT.
 6. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Wydawnictwa zawierana jest z Wydawnictwem umowa sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów.
 7. W zamówieniu kupujący dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazujecie adres wysyłki i dane kontaktowe.
 8. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia kupujący otrzymuje e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego zamówienia do realizacji.
 9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: przedpłata i za pobraniem. Płatność w formie przedpłaty oznacza, że Wydawnictwo wysyła zakupiony produkt dopiero po uznaniu rachunku bankowego. Płatność za pobraniem oznacza, że Wydawnictwo wysyła zakupiony produkt, a płatność za niego następuje przy odbiorze dostarczonej przesyłki.
 10. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), kupujący jest o tym fakcie niezwłocznie powiadamiany, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia zamówienia. Wydawnictwo ma prawo z tego powodu, w wskazanym powyżej terminie, odstąpić od umowy.

IV. POTWIERDZENIE INFORMACJI PRZEZ WYDAWNICTWO

 1. Wydawnictwo najpóźniej w momencie dostarczenia zamówionych w Sklepie książek lub innych towarów potwierdza kupującemu poniższe informacje dotyczące:
  1. imienia i nazwiska (nazwy), adresu zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organu, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numeru, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
  2. istotnych właściwości świadczenia i jego przedmiotu,
  3. ceny obejmującej wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki,
  4. zasady zapłaty ceny,
  5. kosztów oraz terminu i sposobu dostawy,
 2. Potwierdzenie wskazanych powyżej informacji następuje w formie pisemnej lub w sposób wskazany w III.8.

V. KOSZTY WYSYŁKI

 1. W przypadku dostawy na terenie Polski:
  Koszty wysyłki są zależne od wielkości zamówienia i są wskazane na stronie Wydawnictwa po kliknięciu w link "Koszyk".
 2. Wydawnictwo obecnie nie realizuje zamówień zagranicznych.

VI. TERMINY DOSTAWY

 1. Termin dostawy zamówionych książek i towarów zależą od wybranego sposobu dostarczenia.
 2. Książki i inne towary dostarczane przez firmę kurierską doręczane są w godzinach od 8 do 16 w ciągu około 5 dni roboczych.
 3. Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, sobót i niedziel.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.) przysługuje kupującym jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 10 dni, liczonym od dnia dostarczenia towaru. W tym celu należy we wskazanym powyżej terminie 10 dni złożyć stosowne oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia towaru.
 3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach:
  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  4. dostarczania prasy.
 5. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy skorzystania przez konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zwrotu towaru Sklepowi. W takiej sytuacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle na wskazany adres.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywa zamawiający i nie podlega on zwrotowi.
 7. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania przez Sklep ponosi zamawiający.

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamowany produkt (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), należy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres Wydawnictwa.
 2. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.
 3. W przypadku uznania przez Sklep reklamacji, wadliwy produkt zostaje wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep wedle wyboru zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci cenę towaru.
 4. W przypadku uwzględnienia przez Wydawnictwo złożonej reklamacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją na wskazany adres.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Rejestrując się na stronie internetowej Wydawnictwa lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

X. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Sklep zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie, Sklep ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

 

 

Patroni medialni